Diensten

Uw praktijk

Bemiddeling bij aan- of verkoop van uw praktijk:

Onze adviseurs fungeren als uw praktijkmakelaar! De advisering start met de inventarisatie van uw wensen ten aanzien van uw eigen praktijk tot het van ‘a tot z’ begeleiden van de aan- of verkoop. Indien er sprake is van goodwill geven wij ons kritische commentaar en onderhandelen namens u.

Begeleiding bij praktijkstaking:

Bij het staken van de eigen praktijk komt ook het nodige kijken. Zijn de leningen afgelost, wat moet er met opgebouwde reserves gebeuren, hoe staat het met de pensioenvoorziening en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Onze adviseurs staan u graag terzijde in dit ondoorzichtige gebied van financiële zaken.

In- en uittreding maatschap:

Het eens worden over een samenwerking is vaak eenvoudig te concluderen. Echter, de afspraken op een zakelijke manier vastleggen, regelen wat er gebeurt als de samenwerking om wat voor reden stopt of de goodwill bepalen, roept vaak veel emotie op. Met tact handelen is standaard voor onze adviseurs. Zij begeleiden u met veel plezier.

Advies op maat voor de (para)medisch specialist:

Lees meer

Vermogensbeheer

Doelstelling:

Waar wilt u het gevormde vermogen in de toekomst voor gebruiken? Dit is de vraag die bepalend is voor de te kiezen spaar en/of beleggingsvorm. Wilt u bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, of de hypotheek aflossen?

Het nemen van een (groot) risico op een fors verlies kan ook leiden tot een hoog rendement! Een laag risico levert over het algemeen een minder rendement op.

Risicospreiding is dan ook een van de belangrijkste onderdelen bij uw keuze. Wij helpen u daarbij en brengen uw doelstellingen, uw beleggingshorizon en uw huidige vermogen voor u in kaart. Dit allemaal afgestemd op de geldende marktsituatie.

Soorten van vermogensvorming:

  • Sparen op een spaarrekening
  • Geld voor een langere periode vastzetten op een termijndeposito
  • Een beleggingsrekening (in fondsen)
  • Beleggen in een beheerportefeuille bij een vermogensbeheerder in aandelen, obligaties en/of liquiditeiten
Lees meer

Belastingadvies

Onder de naam DF Belastingadviseurs verzorgen wij de financiële administratie voor onze relaties en bieden waar nodig ook fiscaal advies. Dit doen wij hoofdzakelijk voor (para)medische beroepsbeoefenaren.

Wij verwerken uw eigen administratie tot een duidelijke jaarverslag van uw praktijk en daarnaast verzorgen wij de aangifte omzetbelasting, vennootschapsbelasting en uiteraard de aangifte inkomstenbelasting.

Maar ook de personeelsadministratie kunnen wij voor u beheren.
Hiermee hebt u jaarlijks volledig inzicht in uw financiële situatie.

Wij werken op uurtarief en die zijn natuurlijk afhankelijk van hoe u de administratie bij ons aanlevert. Indien mogelijk geven wij, na een eerste inventarisatie, een prijsindicatie voor onze werkzaamheden.

Lees meer

Hypotheken

Het kopen van een woonhuis, het overnemen van een praktijk(pand), of inkopen in een maatschap, maar ook het investeren in uw praktijk zijn veel voorkomende situaties die om een financiering vragen.

Daarbij zijn een aantal zaken van groot belang, namelijk de hoogte van de financiering en de vorm waarin deze kan worden aangeboden. Naast de mogelijkheden bij banken zijn uw persoonlijke wensen en behoeften hierbij belangrijk en worden door onze adviseurs meegenomen in de inventarisatie tijdens het persoonlijk gesprek. Maar ook wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot (fiscale)wetgeving, uw inkomen en de hoogte van de financiering.

DixFortuin kan uw financiering als onafhankelijk kantoor onderbrengen bij vele grote hypotheekverstrekkers. De adviseurs van DixFortuin zijn u op het gebied van hypotheken graag van dienst!

Lees meer

Verzekeren

U als (para)medicus wilt toch ook geen half werk afleveren? Controle, deskundige behandeling, de juiste toepassingen. Een dergelijk goede behandeling is namelijk de basis voor later.

Voor DixFortuin is het niet anders. Een goede inventarisatie, deskundig advies, met als gevolg: de juiste verzekeringen. DixFortuin, voor u als zelfstandige of werkzaam in loondienst,  die hun zakelijke problemen graag aan deskundigen overlaten.

DixFortuin heeft al decennia lang ervaring in het adviseren van (para)medische beroepsbeoefenaren. Door deze ervaring combineren wij voor diverse beroepsgroepen speciale verzekeringen, zoals het DixFortuin prive pakket voor artsen.

Klik hier voor onze soorten verzekeringen.

Lees meer

Financiële planning

Financiële planning is een adviestraject waarbij planning van inkomen, vermogen en overdracht van vermogen naar de volgende generatie aan de orde kunnen komen. Inzage in welke vermogens- en inkomensrisico’s er worden gelopen en welke voorzieningen getroffen kunnen worden om huidige en toekomstige financiële doelstellingen te voorzien en met aanvaardbare risico’s te behalen.

Lees meer

Contact