Direct schade melden

Nieuws

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijkt voor zorgaanbieders

Wanneer is er sprake van grootschalige gegevensverwerking?

Bij een grootschalige verwerking vereist de nieuwe privacywet dat een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) nodig is en moet in bepaalde gevallen een DPIA worden gedaan. Voor huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde ziekenhuizen, beschouwt de AP een verwerking grootschalig bij meer dan 10.000 patiënten. De verwerking van persoonsgegevens van ziekenhuizen, apotheken (geen solistisch werkende zorgverlener), huisartsenposten en zorggroepen is altijd grootschalig.

De AP heeft de richtlijn voor grootschaligheid in de zorg nader ingevuld. Voor huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde ziekenhuizen, geldt dat een verwerking grootschalig is als:

  • die praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten heeft ingeschreven óf als die gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandelt
  • én de gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

De verwerking van patiëntgegevens door ziekenhuizen, zorggroepen, huisartsenposten en apotheken (behalve als er sprake is van een solistisch werkende zorgverlener) is altijd grootschalig.

Er zijn uiteraard nog veel andere zorgaanbieders. Voor deze zorgaanbieders geldt het criterium van 10.000 patiënten niet. Deze organisaties moeten aan de hand van vier factoren zelf beoordelen of zij grootschalig gegevens verwerken en beargumenteren of zij verplicht zijn een FG aan te stellen en (onder omstandigheden) een DPIA te doen.

Lees meer

Het verhogen van de pensioenleeftijd leidt tot een financieel gat bij arbeidsongeschikte medici

Zelfstandige medici die arbeidsongeschikt zijn geraakt, hebben in de periode tussen hun 65e verjaardag en de dag waarop ze met pensioen gaan een veel lager inkomen. Dit komt doordat de pensioenleeftijd is verhoogd en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (in veel gevallen) op hun 65e stopt.

Het betreft met name degenen die in het verleden als zelfstandige hun beroep uitoefenden en die gedurende hun werkzame leven arbeidsongeschikt zijn geworden. De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een looptijd tot aan de pensioenleeftijd die op dat moment gebruikelijk was,  namelijk 65 jaar.

Inkomensgat 
De verhoging van de pensioen- en AOW leeftijd leidt er toe dat deze groep in een inkomensgat vallen. In de periode tussen hun 65e verjaardag en de datum pensioen moeten zij dan hun inkomen uit andere bronnen zien te krijgen. 

Speelt dit ook bij u, onze adviseurs kunnen met u meedenken voor oplossingen.

Lees meer

De toekomst van het huisartsenvak?

De LHV meldt: ‘De kernwaarden van de huisartsenzorg zijn bij velen van u bekend: huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.’

 

Natuurlijk is het van groot belang dat deze invulling door huisartsen zelf wordt gedaan!

Lees meer

Tarieven mondzorg

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt. Op basis van signalen en verzoeken die zij ontvangen van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bekijkt de NZa ieder jaar samen met de beroeps- en branchepartijen hoe de prestaties, tarieven en regels voor de mondzorg beter kunnen aansluiten op de actuele zorgpraktijk.

Lees meer

Workshop “werken als dierenarts en voorbereid op de dag van morgen”

Op woensdag 31 oktober geeft DixFortuin op de faculteit diergeneeskunde (studielandschap) in Utrecht een workshop voor studenten van  V.S.R. “De Solleysel” met diverse onderwerpen als: solliciteren – waarnemen – recente ontwikkelingen – praktijksoorten – inkomsten, etc. maar ook de (financiële) risico’s die je loopt – samenlevingsvormen en belastingadvies.

Programma: Twee rondes van 45 minuten met tussendoor een buffet en natuurlijk afsluiten met een drankje.

Interesse, geeft je dan op bij:

V.S.R. “De Solleysel” – Yalelaan 1 – 3584 CL Utrecht – 030-2531338

www.solleysel.nl

Lees meer

Veterinaire Oldtimer rit 2018

De afgelopen 10 jaar hebben Anton Fennema en Harry Brasker de Veterinaire Oldtimer Rit georganiseerd. Elk jaar is een mooie route uitgezet met daarbij leuke en zeker ook moeilijke vragen. Vanaf dit jaar hebben Anton en Harry het organisatiestokje doorgegeven. In 2018 is de organisatie van de Veterinaire Oldtimer Rit in handen van Wim Kuik.

De Veterinaire Oldtimer Rit 2018 staat gepland op zondag 16 september en vindt plaats in het mooie Brabantse landschap.

Heb je ook passie voor oldtimers? Grijp dan nu je kans en doe mee aan deze unieke tocht! Dierenartsen of mensen die gelieerd zijn aan de veterinaire sector kunnen meedoen met een motor of auto die ouder is dan 15 jaar. Om de juiste route te kunnen rijden en omdat tijdens de rit ook een aantal vragen beantwoord moeten worden, is het van belang om een oplettende passagier naast je te hebben.

Deze dag wordt financieel ondersteund door DixFortuin Financieel Praktijkadviesbureau – Dactari, Het Anatomiegebouw en scil animal care.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur ontvangst – start in Oostelbeers bij De Kerk (Kerkstraat 10, 5091 BE Oostelbeers)
11.30 uur start Veterinaire Oldtimer Rit
17.00 uur finish in Oostelbeers met na afloop een hapje, drankje en diner
19.30 uur afsluiting

Deelname kosten:
De kosten bedragen € 37,50 per persoon en is inclusief koffie/thee/broodje bij de start alsmede een hapje, drankje en diner tijdens de prijsuitreiking.

Aanmelden:
Aanmelden graag vóór 1 september 2018.
Neem voor vragen en meer informatie contact op met Wim Kuik via telefoonnummer
06 – 20 70 18 95 of per e-mail: wim.kuik@scilvet.com

Wij hopen je te mogen begroeten tijdens de Veterinaire Oldtimer Rit op 16 september 2018!

Lees meer

AVG

Ook DixFortuin wil zorgen dat de persoonsgegevens van onze relaties op de juiste wijze beschermd zijn en blijven. Inmiddels hebben wij onze relaties hierover geinformeerd. Onze Privacy Statement staat natuurlijk ook op onze website.

Lees meer

Aangifte gedaan?

Heeft u al uw belastingaangifte gedaan? U hebt nog 5 dagen. Verstuur de aangifte voor 1 mei.

Afbeeldingsresultaten voor plaatje over belastingaangifte

Lees meer

Zorgsector is koploper aantal datalekken

“We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken”, zegt Autoriteit Persoonsgegevens voorzitter Aleid Wolfsen. “Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.”

De meeste meldingen, 3105 meldingen in totaal, kwamen vorig jaar uit de sector zorg en welzijn, gevolgd door de sectoren openbaar bestuur en financiële dienstverlening. In die sectoren ging het om respectievelijk 2000 en 1984 meldingen. In 2016 kwamen de meeste meldingen ook uit deze drie sectoren. In een kleine 3 procent van de meldingen lekten gegevens van 5000 mensen of meer.

Bij 60 procent van de datalekken in zorg en welzijn die in 2017 zijn gemeld, ging het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Meldingen van kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop, usb-stick of tas met dossiers vormen 10 procent van het totale aantal gemelde datalekken. In 3 procent van de meldingen ging het om gevallen van hacking, malware of phishing.

In totaal 772 meldingen in 2017 kwamen van ziekenhuizen en specialistische centra. Apotheken deden 545 keer melding van een datalek.

Per 25 mei 2018 geldt in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dan krijgen alle EU-landen te maken met de meldplicht datalekken. Nederland loopt hierop vooruit. Zorginstellingen hebben sinds 1 januari al de wettelijke verplichting om eventuele datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit voorkomt dat incidenten onder de radar blijven en draagt eraan bij dat instellingen van elkaar kunnen leren. De AVG stelt strengere eisen aan de registratie van datalekken. Een organisatie moet voortaan alle datalekken documenteren en niet meer alleen de gemelde datalekken. Daarnaast zijn de boetes vanaf 25 mei hoger. 

 

Lees meer

Liefde maakt blind voor financiële risico’s

Veel stellen wonen samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, zo blijkt uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken onder 1.762 personen van 18 jaar of ouder.  Tijdens het samenwonen worden veel keuzes gemaakt die invloed hebben op hun (gezamenlijke) financiële situatie, maar  toch maken veel mensen hier geen afspraken over. Het Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA) benoemde in samenwerking met Wijzer in geldzaken zeven financiële risico’s die in het onderzoek aan de respondenten zijn voorgelegd.

 

De meeste samenwonenden geven echter aan wel bekend te zijn met de financiële risico’s wanneer zij ongehuwd of zonder een geregistreerd partnerschap samenwonen. Men is het meest bekend met het risico dat wanneer partners uit elkaar gaan de verdeling van ieders vermogen lastig is.

 

De mate waarin mensen zijn voorbereid verschilt sterk per financieel risico. Zo heeft nagenoeg iedereen met kinderen gezorgd voor gezamenlijk gezag over de kinderen, terwijl slechts een derde (30%) van de samenwonenden met een koophuis maatregelen heeft genomen voor een eerlijke verdeling van het koophuis bij een scheiding.

 

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Bij samenwoners gaat dat niet vanzelf. Zij moeten elkaar actief als partner aanmelden bij de pensioenuitvoerder om eventueel recht te hebben op partnerpensioen bij overlijden. Wie dat pas doet bij overlijden, is te laat. Vaak stelt de pensioenuitvoerder als voorwaarde dat de samenwoners een notariële samenlevingsovereenkomst moeten hebben.

 

Wilt u advies? Neem contact op met ons kantoor.

Lees meer

Contact