Het verhogen van de pensioenleeftijd leidt tot een financieel gat bij arbeidsongeschikte medici

Zelfstandige medici die arbeidsongeschikt zijn geraakt, hebben in de periode tussen hun 65e verjaardag en de dag waarop ze met pensioen gaan een veel lager inkomen. Dit komt doordat de pensioenleeftijd is verhoogd en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (in veel gevallen) op hun 65e stopt.

Het betreft met name degenen die in het verleden als zelfstandige hun beroep uitoefenden en die gedurende hun werkzame leven arbeidsongeschikt zijn geworden. De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een looptijd tot aan de pensioenleeftijd die op dat moment gebruikelijk was,  namelijk 65 jaar.

Inkomensgat 
De verhoging van de pensioen- en AOW leeftijd leidt er toe dat deze groep in een inkomensgat vallen. In de periode tussen hun 65e verjaardag en de datum pensioen moeten zij dan hun inkomen uit andere bronnen zien te krijgen. 

Speelt dit ook bij u, onze adviseurs kunnen met u meedenken voor oplossingen.

Contact