Medicus – goodwill en belastingen

Dierenartsen, medisch specialisten, diverse (para)medici, psychologen en tandartsen moeten in beginsel goodwill betalen bij de overname van een praktijk of toetreding tot een maatschap. Maar ook bij huisartsen zie je de vraag naar goodwill weer terug komen.

Neemt u een praktijk over of wilt u uw praktijk beëindigen? Er zijn verschillende methodes (en richtlijnen) om tot een waardering te komen die ook marktconform is.

De adviseurs van DixFortuin hebben jarenlange ervaring in het bepalen of er goodwill betaald moet worden en zo ja hoeveel dit bedraagt. Zij zijn u dan ook graag van dienst bij het maken van een goed onderbouwde goodwillberekening.

Omdat emotie bij een praktijkovername een rol kan spelen, is het moeilijk om de onderhandeling over de waardering zakelijk te houden. De adviseurs van DixFortuin kunnen dit vakkundig van u overnemen.

Contact