Medisch specialisten

Na je co-schappen en afronding van je specialistische opleiding ben je klaar om het vak te gaan uitoefenen. Maar nu krijg je opeens te maken met tal van vragen en zakelijke beslommeringen die tijdens de opleiding niet aan de orde zijn geweest. Bijvoorbeeld in welk verband je werkzaam wilt zijn, MSB of in loondienst, in een topklinisch ziekenhuis of een kleinere ZBC. En hoe is het met je fiscale verplichtingen, (sociale) verzekeringen, vermogensvorming en pensioen.

De adviseurs van DixFortuin hebben reeds vele jaren ervaring bij de financiele begeleiding van medisch specialisten en staan je daarom graag terzijde op al deze gebieden. Daarnaast anticiperen wij op actuele en nieuwe wet- en regelgeving. Onderdeel van ons advies is dat er een begroting wordt gemaakt, zodat je inzicht krijgt in inkomsten en uitgaven, zoals het reserveren voor belasting.

Contact