Uw praktijk

Bemiddeling bij aan- of verkoop van uw praktijk:

Onze adviseurs fungeren als uw praktijkmakelaar! De advisering start met de inventarisatie van uw wensen ten aanzien van uw eigen praktijk tot het van ‘a tot z’ begeleiden van de aan- of verkoop. Indien er sprake is van goodwill geven wij ons kritische commentaar en onderhandelen namens u.

Begeleiding bij praktijkstaking:

Bij het staken van de eigen praktijk komt ook het nodige kijken. Zijn de leningen afgelost, wat moet er met opgebouwde reserves gebeuren, hoe staat het met de pensioenvoorziening en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Onze adviseurs staan u graag terzijde in dit ondoorzichtige gebied van financiële zaken.

In- en uittreding maatschap:

Het eens worden over een samenwerking is vaak eenvoudig te concluderen. Echter, de afspraken op een zakelijke manier vastleggen, regelen wat er gebeurt als de samenwerking om wat voor reden stopt of de goodwill bepalen, roept vaak veel emotie op. Met tact handelen is standaard voor onze adviseurs. Zij begeleiden u met veel plezier.

Advies op maat voor de (para)medisch specialist:

Contact